Brede school

Vanuit de gemeente is er een samenwerking opgesteld met de school en verschillende socio-culturele verenigingen. Hierdoor kan een nauwe en goede wisselwerking geïmplementeerd worden , waar de school en de gemeente , kinderen en ouders leven en samen elkaar versterken.

Het KINDERMUSEUM is een zeer goede partner . Zij werken samen met de school om naschoolse activiteiten te organiseren en zo de opvang zinvol en muzisch te organiseren.

De BIBLIOTHEEK Sans souci werkt samen met de school en zorgt ervoor dat ouders en kinderen zowel tijdens als na de school hun weg vinden naar hen. De uitleendienst van boeken biedt mogelijkheden om boeken binnen een thema van de klas uit te lenen. Bezoek aan de bib. schrijvers worden uitgenodigd, workshops zijn kansen die gecreëerd worden.

Het cultureel centrum ELZENHOF biedt culturele activiteiten aan tijdens de lesuren. Het aanbod wordt besproken met de school, meer specifiek met de muzo coach. Zij houdt een goed overzicht over het aanbod en bespreekt vooraf de mogelijkheden, thema’s, interesses. Gerichte keuzes worden verder gemaakt in afspraak met de verantwoordelijke van de programmatie en de klasleerkracht.

MUZIEK PUBLIQUE is een organisatie die reeds meerdere keren workshops heeft gegeven aan de kleuters en 1ste en 2 de lj na de schooluren rond traditionele muziek, ook folk of wereldmuziek. Kinderliedjes of traditionele verhalen zoals de Stadsbremer muzikanten bieden mogelijkheden om met muziek van start te gaan en “tradities” door te geven. Deze worden jaarlijks bij het begin van het schooljaar besproken.

Verschillende andere musea van Elsene komen in aanmerking om activiteiten aan te bieden, voor ouders en kinderen, binnen en buiten de schooluren. Ook is er een samenwerking met De Munt, Flagey en Bozar en wordt er ingespeeld op interessante workshops die deze cultuurcentra aanbieden.