Je kind inschrijven in onze school om te starten in schooljaar september 2020 tot juni 2021

Lees alle informatie vanaf oktober op www.inschrijveninbrussel.be De exacte data van voorrang zullen pas in oktober definitief meegedeeld worden. We geven nu enkel een indicatie.

1 oktober tot en met 31 december 2019

Neem de tijd om verschillende scholen te leren kennen.

Donderdag 12 december 2019 om 19u00: info- en kijkavond in onze school.

We leggen graag ons pedagogisch project uit en geven jullie de kans om eens rond te wandelen in de klassen. Indien vragen zijn we er om deze te beantwoorden. Iedereen is van harte welkom !

Vermoedelijk in januari 2020

Je moet broers of zussen op de school aanmelden en/of inschrijven. Ook kinderen van personeel van de school worden aangemeld en/of ingeschreven. Onze school zal de broers en zussen geboren in 2018 rechtstreeks inschrijven. Je kan hiervoor vanaf januari 2020 documenten afhalen bij de directie en deze ingevuld terug bezorgen.

Broers en zussen met een ander geboortejaar kunnen in de maand januari aangemeld worden. Wij registreren deze aanmeldingen in een excell bestand en kunnen daarna inschrijven indien er voldoende plaats is of weigeren indien er meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen.

Eind januari 2020

Indien je broers of zussen aangemeld hebt begin januari , krijg je een bericht van de school over de inschrijving. Geen plaats? Haal dan het weigeringsdocument af in de school.

Februari 2020

Je kind is geen broer of zus, of geen kind van personeel. Je moet je kind aanmelden op www.inschrijveninbrussel.be. Het moment is niet belangrijk. Heeft uw kind voorrang? Bezorg dan ten laatste 3 dagen na de aanmelding de nodige documenten aan het LOP. Je kan de documenten ook voor de start van de aanmeldingsperiode bezorgen aan het LOP.

Maart 2020

Je krijgt een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van je kind.

April 2020

Inschrijven ?Maak een afspraak met de school en schrijf je kind in. Geen plaats? Haal dan het weigeringsdocument af in de school zonder afspraak op maandag of dinsdag.

Mei 2020

Opvisperiode voor de school = lijsten updaten. Inschrijvingen aanvullen vanaf de wachtlijsten(indien er nog eventuele plaatsen zijn.)

Juni 2020

Vrije inschrijvingen indien er nog plaatsen zouden zijn, zo niet weigering en wachtlijst.