Scholengemeenschap

Onze school behoort tot een scholengemeenschap. Dat is een samenwerkingsverband tussen verschillende scholen van het basisonderwijs. Hiermee beoogt de overheid een bestuurlijke schaalvergroting, een beter management en een efficiënter gebruik van middelen en dit met behoud van de eigen identiteit, het eigen pedagogisch project en de eigen cultuur van de school.

Tot onze scholengemeenschap, SAS, zijn de volgende scholen toegetreden:

Basisschool Maria Boodschap, Brussel

Basisschool Boodschap Instituut, Schaarbeek

Kleuterschool Mater Dei, Sint-Pieters-Woluwe

Lagere school Mater Dei, Sint-Pieters-Woluwe

Basisschool Voorzienigheid, Sint-Lambrechts-Woluwe

Basisschool Lutgardis, Elsene

Basisschool Imelda, Sint-Jans- Molenbeek

Kleuterschool Paruck, Sint-Jans- Molenbeek

Lagere school Sint-Karel, Sint-Jans- Molenbeek

Instituut van de Ursulinen, Koekelberg

Volgende vzw is toegetreden in januari 2018 : VKSA Anderlecht

Met de vzw Katholiek Onderwijs dekenij St.-Gillis vormen we een personele unie.

Het schoolbestuur

Inrichtend Comité Annuntiaten Heverlee
Basisschool Lutgardis
Naamsesteenweg 355
3001 - Heverlee

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Bestuurders en leden van de algemene vergadering

Roger Haest, Els Claes, Zr. Veerle Neyens, Zr. Jacinta Gilles, Zr. Greta Coninckx, Jeanne Peers, Beatrijs Pletinck, Jef Schoenaerts, Martine Abeloos, Dirk De Gendt, Luc Deneffe, Virginie März.

Het dagelijks schoolbestuur

Roger Haest en Els Claes

Secretariaat Schoolbestuur

Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee
016/39 91 21 of 016/39 90 11

In elke regio behoort het dagelijks beleid van de scholen tot de opdracht van een directieteam dat geleid wordt door een algemeen directeur. Het team bestaat naast de algemeen directeur uit een pedagogisch coördinerende directeur en directeurs (of stafmedewerkers) die verantwoordelijk zijn voor de personeelsadministratie, het financieel beheer en het logistiek beheer.

De sterke directieteams per regio vormen het kader en de draagkracht om de eigen scholen op een toekomstgerichte wijze verder uit te bouwen en om bijkomende scholen te integreren in de organisatie.

Algemeen directeur: Griet Blondiau
Coördinerend directeur: Nancy De Boey

Centrale zetel: VZW KatOBA
Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten
Dansaertstraat 126
1000 Brussel