Planning

Eerste schooldag

1 september 2020

Aanvang lessen

8u40

Avondopvang

15u45 - 18u00

Opvang woensdag

12u30 - 14u00

Open klas en info-avond

Kleuters

28 augustus 2020 om 18u00

1e en 2e leerjaar

28 augustus 2020 om 18u30

3e en 4e leerjaar

3 september 2020 om 18u00

5e en 6e leerjaar

3 september 2020 om 18u30

Op deze infoavond kan u nader kennismaken met het reilen en zeilen in onze school. De klastitularis van uw kind maakt u wegwijs in het klasje en met de klasafspraken waar uw zoon of dochter dagelijks mee te maken krijgt.

Oudercontacten

Eerste oudercontact

27 november 2020 vanaf 16u00

Tweede oudercontact

26 maart 2021 vanaf 16u00

Op deze dagen krijgt u de kans met de juf van uw kind zijn of haar leerproces te overlopen. De klastitularis wil met u op dit moment graag de betrokkenheid en het welbevinden van uw kind op het klas- en schoolleven bespreken.
U kan echter zelf op elk moment van het schooljaar een afspraak maken met de leerkracht. Op deze manier kunnen kleine brandjes heel snel geblust worden.

Rapporten

Herfstrapprt

25 november 2020

Lenterapport

24 maart 2021

Zomerrapport

28 juni 2021

De leerlingen krijgen 3 rapporten in de loop van het schooljaar. Er worden ook 2 x kindercontacten vastgelegd voorafgaand aan het herfstrapport en het lenterapport. De kinderen krijgen de tijd om met hun juf of meester te reflecteren over hun leren en leven op school.

Pedagogische studiedagen

Eerste pegagogische studiedag

25 september 2020

Tweede pedagogische studiedag

2 december 2020

Op deze dagen volgen de leerkrachten een pedagogische studiedag.
De kinderen worden dan niet op school verwacht. Er is géén opvang.

Facultatieve vrije dagen

Eerste facultatieve vrije dag

12 oktober 2020

Tweede facultatieve vrije dag

17 maart 2021

Derde facultatieve vrije dag

12 mei 2021

Dit zijn de vrije dagen die de overheid voorziet en die de school op data naar keuze mag inrichten. De kinderen worden dan niet op school verwacht. Er is op school ook géén opvang.

Vakanties en feestdagen

Herfstvakantie

2/11/2020 - 8/11/2020

Wapenstilstand

11 november 2020

Kerstvakantie

21/12/2020 - 3/1/2021

Krokusvakantie

15/2/2021 - 21/2/2021

Paasvakantie

5/4/2021 - 18/4/2021

Dag van de Arbeid

1 mei 2021

Hemelvaart

13 mei 2021

Brugdag

14 mei 2021

Pinkstermaandag

24 mei 2021

Dit zijn de vrije dagen die de overheid voorziet. De kinderen worden dan niet op school verwacht. Er is op school ook géén opvang.