Welkom Ouders

Wij zijn blij dat je je kind aan ons wil toevertrouwen voor onderwijs en opvoeding. Wij willen ons dan ook volledig inzetten om deze keuze tot een goed einde te brengen. We rekenen erop dat je je kind aanmoedigt om de doelstellingen en de gemaakte afspraken na te leven.

We willen een basisschool zijn met een open karakter. Dat betekent voor ons dat alle kinderen welkom zijn, rekening houdend met de draagkracht van ouders, leerkrachten en school. Dat betekent ook dat je als ouder welkom bent, niet alleen met eventuele suggesties, maar ook met problemen, van welke aard ook. Samen vinden we een passende oplossing.

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

-Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.

-In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.

-In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingevaluatie, beleid en leerlingbegeleiding, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen dat het een leidraad zal zijn voor een aangename en boeiende samenwerking.

Wij wensen je kind een leerrijk en boeiend schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Els De Leener en het schoolteam

Beste kinderen, welkom ook aan jullie

Indien je ouders, al dan niet samen met jou, onze school hebben gekozen, ben je hier van harte welkom.

Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar het eerste leerjaar, dan gaat er een nieuwe wereld open.

Als je nieuw bent in onze school, dan kan de aanpassing wat tijd vragen, maar weet dat je altijd bij iemand terecht kan!

We hopen dat je een fijn schooljaar beleeft en daarmee bedoelen we niet enkel dat je veel leert. We wensen ook echt dat je je goed voelt in je klas, op onze school. Als team zullen we daar ons uiterste best voor doen.

Hartelijke groet,
Het voltallige Lutgardisteam

Infoavond

Welkom bij de Lutgardisschool.
In dit filmpje stellen wij graag onze school voor.
Dit ter vervanging van onze jaarlijkse info-avond die we wegens de Covid-maatregelen niet kunnen organiseren.

Als jullie na het bekijken van deze film nog vragen hebben, kunnen jullie deze per mail bezorgen tot uiterlijk 31 januari 2022.
De antwoorden op de meest gestelde vragen zullen hier op de site gepubliceerd worden begin februari.

Groetjes,
Joke en Els